Gravenstein eplejuice fekk heiderleg omtale i Det Norske Måltid oktober 2010

Ulvik Frukt & Cideri deltok i konkurransen Det Norske Måltid i 2009 med eplejuicen Karin Schneider. Eplejuicen Karin Schneider vann fylkesfinalen i Hordaland som beste råvare frå land og var representert i finalen i Stavanger i nov 2009.
I 2010 fekk eplejuicen Gravenstein heiderleg omtale (dvs nr 2) som råvare i fylkesfinalen i Hordaland.
Sjå www.detnorskemaltid.no

Produkta

Kontakt

Ulvik Frukt & Cideri Asbjørn Børsheim
Hakastad
5730 Ulvik
Org. 983 035 256

Tlf. +47 91 10 22 15
e-brev: asbjorn.borsheim (snabel-a) ulvik.org

Om Ulvik Frukt & Cideri

Ulvik Frukt&Cideri er ei familiebedrift på garden Hakastad. Garden ligg sørvendt og solrikt midt i fruktbygda Ulvik i Hardanger.
Målet vårt er å utvikla ei bedrift som er tufta på kvalitet, kultur og kompetanse.
Me dyrkar dei vanlege...

Ulvik frukt & Cider